ಅರೆ-ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟ್ರೇ ಸೀಲರ್

  • Semi-automatic tray sealer

    ಅರೆ-ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟ್ರೇ ಸೀಲರ್

    ಎಫ್ಜಿ-ಸರಣಿ

    ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಎಫ್‌ಜಿ ಸರಣಿಯ ಅರೆ-ಆಟೋ ಟ್ರೇ ಸೀಲರ್‌ಗೆ ಒಲವು ಇದೆ. ಇದು ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ, ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ವಾತಾವರಣ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಐಚ್ al ಿಕ.